Phạm Diệu Thảo Archives - Saigon Classical Music Group | Nhóm bạn yêu nhạc cổ điển Sài Gòn
20/11/2018

Phạm Diệu Thảo

Phạm Diệu Thảo bắt đầu học đàn từ lúc 5 tuổi với Giảng viên Trần Đức Dung. Học hệ trung học dài hạn 11 năm tại […]