Trần Hoàng Ngọc Archives - Saigon Classical Music Group | Nhóm bạn yêu nhạc cổ điển Sài Gòn
23/11/2018

Trần Hoàng Ngọc

2000-2011: Tốt nghiệp loại giỏi Hệ Trung cấp 11 năm chuyên ngành biểu diễn piano dưới sự giảng dạy của giảng viên Nguyễn Thuý Anh, Nguyễn […]