Romanticism Archives - Saigon Classical Music Group | Nhóm bạn yêu nhạc cổ điển Sài Gòn
09/05/2014

The Romantic Era: from Early to Late (9.1.2012)

Thông tin chương trình: Thời gian: 6g30-8g30, ngày 9-1-2012. Địa điểm: 23 Bis Tú Xương, P. 7, Q.3, Tp. HCM (Nhà Minh Ngọc)