Nguyễn Trần Xuân Nguyên Archives - Saigon Classical Music Group | Nhóm bạn yêu nhạc cổ điển Sài Gòn
01/12/2016

Nguyễn Trần Xuân Nguyên

Nguyễn Trần Xuân Nguyên bắt đầu học piano tại Nhạc Viện TP.HCM dưới sự hướng dẫn của giảng viên Võ Ngọc Diệu Tịnh, hiện đang là sinh viên năm 1 khoa piano với giảng viên Lê Hồ Hải.