Hồ Đắc Hoàng Lan Archives - Saigon Classical Music Group | Nhóm bạn yêu nhạc cổ điển Sài Gòn
22/11/2018

Hồ Đắc Hoàng Lan

Hiện đang học lớp Trung Cấp năm 2/9 Khoa Piano tại Nhạc viện TP.HCM dưới sự hướng dẫn của Th.s Nguyễn Thùy Dương. Tham gia chương […]