Nguyễn Hồng Hạnh Archives - Saigon Classical Music Group | Nhóm bạn yêu nhạc cổ điển Sài Gòn
01/12/2016

Nguyễn Hồng Hạnh

Nguyễn Hồng Hạnh bắt đầu học piano từ năm 4 tuổi. Lên 8 tuổi, Hồng Hạnh bắt đầu theo học trung cấp dài hạn tại Nhạc viện Tp. hCM