Nguyễn Quý Hữu Minh Archives - Saigon Classical Music Group | Nhóm bạn yêu nhạc cổ điển Sài Gòn
02/12/2016

Nguyễn Quý Hữu Minh

Sinh năm 2003. Nguyễn Quý Hữu Minh hiện đang học Piano năm 4 hệ 9 năm tại Nhạc Viện Tp. HCM, dưới sự hướng dẫn của GV Nguyễn Thùy Yên từ lúc 6 tuổi.