Phạm Trần Trang Anh Archives - Saigon Classical Music Group | Nhóm bạn yêu nhạc cổ điển Sài Gòn
30/11/2015

Phạm Trần Trang Anh

Phạm Trần Trang Anh sinh năm 1998. Trang Anh hiện theo học hệ Trung cấp dài hạn tại Nhạc Viện Tp. HCM với sự hướng dẫn của Thạc sĩ Nguyễn Thùy Yên.