Trần Mai Hồng Archives - Saigon Classical Music Group | Nhóm bạn yêu nhạc cổ điển Sài Gòn
30/11/2016

Trần Mai Hồng

Trần Mai Hồng bắt đầu học piano từ 6 tuổi. Năm 2008, tốt nghiệp hạng xuất sắc bậc Đại Học chuyên ngành biểu diễn piano tại Nhạc Viện TP. Hồ Chí Minh.