Nguyễn Gia Đàng Archives - Saigon Classical Music Group | Nhóm bạn yêu nhạc cổ điển Sài Gòn
30/11/2015

Nguyễn Gia Đàng

Nguyễn Gia Đàng sinh năm 1998. Hiện Gia Đàng theo học hệ Trung cấp dài hạn tại Nhạc Viện Tp. HCM với sự hướng dẫn của Thạc sĩ Lê Hồ Hải.