Trần Thụy San Archives - Saigon Classical Music Group | Nhóm bạn yêu nhạc cổ điển Sài Gòn
23/11/2018

Trần Thụy San

Trần Thụy San học piano chính quy hệ trung cấp dài hạn từ 2003 – 2014. Trong quá trình học tập luôn đạt thành tích xuất […]