Lâm Hoài Bão Archives - Saigon Classical Music Group | Nhóm bạn yêu nhạc cổ điển Sài Gòn
02/12/2016

Lâm Hoài Bão

Lâm Hoài Bão hiện đang học violin năm 1 hệ Đại học tại Nhạc viện Tp. HCM dưới sự hướng dẫn của thầy Hồ Ngọc Chinh. Hoài Bão tham gia chương trình biểu diễn của SCG vào năm 2016.