contrabass Archives - Saigon Classical Music Group | Nhóm bạn yêu nhạc cổ điển Sài Gòn
30/11/2015

Lê Hoàng Quốc Nam

Lê Hoàng Quốc Nam học Contrebass tại Nhạc Viện Tp. HCM từ năm 2009 với Giảng Viên chính Trần Hữu Bá. Năm 2013 anh tốt nghiệp loại Giỏi hệ Trung Cấp 4 năm.
28/01/2019

Đỗ Vĩnh Huân

Đỗ Vĩnh Huân hiện đang học hệ Trung cấp 4 năm chuyên ngành Contrabass tại Nhạc viện TPHCM. Trong suốt quá trình học tập tại đây, […]