Phạm Anh Thư Archives - Saigon Classical Music Group | Nhóm bạn yêu nhạc cổ điển Sài Gòn
30/11/2016

Phạm Anh Thư

Phạm Anh Thư sinh ra trong một gia đình yêu âm nhạc, Anh Thư bắt đầu học nhạc từ năm 4 tuổi tại gia với cha mình. Năm 6 tuổi, cô theo học violin với giáo sư Hoàng Cương.