Nguyễn Thị Uyên Sa Archives - Saigon Classical Music Group | Nhóm bạn yêu nhạc cổ điển Sài Gòn
01/12/2016

Nguyễn Thị Uyên Sa

Nguyễn Thị Uyên Sa sinh tại Đà Nẵng. Bắt đầu học nhạc tại Cao đẳng Nghệ thuật Huế (nay là Học viện Âm nhạc Huế) dưới sự hướng dẫn của các Giảng viên Trương Thị Nhân và ThS Trần Hữu Việt.