Nguyễn Thùy Yên Archives - Saigon Classical Music Group | Nhóm bạn yêu nhạc cổ điển Sài Gòn
23/11/2018

Nguyễn Thùy Yên

Nguyễn Thùy Yên bắt đầu học hệ Trung cấp piano tại Nhạc viện Tp.Hồ Chí Minh từ năm 1985. Cô tốt nghiệp hạng xuất sắc bậc […]