Nguyễn Thảo Hiền Archives - Saigon Classical Music Group | Nhóm bạn yêu nhạc cổ điển Sài Gòn
20/11/2018

Nguyễn Thảo Hiền

Học piano từ năm 6 tuổi. Hiện đang học lớp Trung Cấp Khoa Piano tại Nhạc viện TP.HCM dưới sự hướng dẫn của Th.s Võ Ngọc […]