Hồ Khánh Vân Archives - Saigon Classical Music Group | Nhóm bạn yêu nhạc cổ điển Sài Gòn
01/12/2016

Hồ Khánh Vân

Hồ Khánh Vân là một trong những nghệ sĩ trẻ nhất của Nhóm bạn Yêu nhạc cổ điển Sài gòn. Khánh Vân hiện đang theo học Trung cấp hệ 9 năm khoa Piano tại Nhạc Viện.