Lại Huy Hoàng Archives - Saigon Classical Music Group | Nhóm bạn yêu nhạc cổ điển Sài Gòn
30/11/2015

Lại Huy Hoàng

Huy Hoàng là thành viên nhóm nhạc Swinging Strings, hiện đang theo học Cello, hệ Đại học tại Nhạc Viện TP. HCM dưới sự hướng dẫn […]