Đoàn Trần Thủy Tiên Archives - Saigon Classical Music Group | Nhóm bạn yêu nhạc cổ điển Sài Gòn
02/12/2016

Đoàn Trần Thủy Tiên

Đoàn Trần Thủy Tiên đang học piano hệ Trung cấp tại Nhạc viện Tp. HCM dưới sự hướng dẫn của ThS. Trần Thu Lê. Thủy Tiên tham gia chương trình biểu diễn của Saigon Classical từ 2016.