duet Archives - Saigon Classical Music Group | Nhóm bạn yêu nhạc cổ điển Sài Gòn
03/06/2015

Duet (30.12.2012)

Trong âm nhạc cổ điển, ngoài việc biểu diễn các tác phẩm độc tấu còn có rất đa dạng các hình thức khác: song tấu, tam tấu, tứ tấu v.v... Gói gọn trong chương trình lần này, Nhóm muốn giới thiệu một số tác phẩm song tấu