Nguyễn Hào Quang Archives - Saigon Classical Music Group | Nhóm bạn yêu nhạc cổ điển Sài Gòn
20/11/2018

Nguyễn Hào Quang

Sinh năm 1998, Bắt đầu học piano tại Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam, từ năm 2012 chuyển vào học tiếp tại Nhạc Viện […]