Hồ Lê Đăng Khoa Archives - Saigon Classical Music Group | Nhóm bạn yêu nhạc cổ điển Sài Gòn
23/11/2018

Hồ Lê Đăng Khoa

Hồ Lê Đăng Khoa sinh năm 2004, trong một gia đình có truyền thống âm nhạc. Đăng Khoa làm quen với âm nhạc rất sớm, bắt […]