piano concerto Archives - Saigon Classical Music Group | Nhóm bạn yêu nhạc cổ điển Sài Gòn
03/06/2015

Piano Concerto (19.1.2013)

Một con đường không ít quanh co, nhưng cũng biết bao huy hoàng, gắn liền với những tên tuổi lớn: Mozart, Beethoven, Liszt, Mendelssohn, Schuman, Chopin...