Võ Ngọc Diệu Tịnh Archives - Saigon Classical Music Group | Nhóm bạn yêu nhạc cổ điển Sài Gòn
30/11/2016

Võ Ngọc Diệu Tịnh

Võ Ngọc Diệu Tịnh hiện đang là giảng viên Khoa Piano của Nhạc Viện TP. Hồ Chí Minh. Cô thường xuyên tham gia biểu diễn, đồng thời phụ trách công tác Đối ngoại tại Nhạc Viện.