Nguyễn Lữ Hiệp Archives - Saigon Classical Music Group | Nhóm bạn yêu nhạc cổ điển Sài Gòn
30/11/2015

Nguyễn Lữ Hiệp

Thành viên nhóm nhạc Swinging Strings Học Piano từ năm 8 tuổi. Tốt nghiệp loại Giỏi, lớp Trung cấp chuyên nghiệp hệ 4 năm, Khoa Piano, […]