XT Celine Archives - Saigon Classical Music Group | Nhóm bạn yêu nhạc cổ điển Sài Gòn
22/04/2022

XT Celine

Celine đã học ở Nhạc viện TP. HCM với thạc sĩ Nguyễn Ngọc Thùy Anh từ năm 1999 đến 2008. Sau đó, cô đã tốt nghiệp […]