Hồ Đăng Hội Archives - Saigon Classical Music Group | Nhóm bạn yêu nhạc cổ điển Sài Gòn
01/12/2016

Hồ Đăng Hội

Hồ Đăng Hội bắt đầu học trung cấp chuyên ngành violin tại Nhạc Viện Tp. HCM vào năm 1994 đến năm 2002 anh đã tốt nghiệp xuất sắc và đoạt danh hiệu Thủ Khoa bậc Đại Học.