Phùng Bảo Ngọc Archives - Saigon Classical Music Group | Nhóm bạn yêu nhạc cổ điển Sài Gòn
01/12/2016

Phùng Bảo Ngọc

Phùng Bảo Ngọc theo học tốt nghiệp xuất sắc trung cấp dài hạn 11 năm tại Nhạc Viện TP. HCM từ năm 2003 đến 2014, sau đó chị tiếp tục theo học Đại học ngành Biểu diễn piano.