nghệ sĩ Archives - Trang 10 trên 23 - Saigon Classical Music Group | Nhóm bạn yêu nhạc cổ điển Sài Gòn
30/08/2017

Nguyễn Mai Phương Khanh

Bắt đầu học nhạc từ nhỏ dưới sự dẫn dắt của Th.S Hoàng Dung. Năm 2013, Phương Khanh theo học Piano hệ Trung cấp 4 năm tại Nhạc Viện TP.HCM. Cô tốt nghiệp thủ khoa vào năm 2017 dưới sự hướng dẫn của Th.S Phạm Diệu Thảo.